Informasjon

Bil og Buss Trafikkskole

Informasjon

Førerkort kl D

For å ta førerkort til buss er det krav om at eleven har førerkort klasse B og har fylt 24 år. Det finnes unntak for alderskravet dersom en tar førerkort til buss i sammenheng med yrkessjåførutdannelse. Dersom du ønsker å ta førerkort til buss vil du bli kalt inn til en opptaksprøve. Prøven består av en kjøretur med bil, hvor vi kartlegger teoretiske kunnskaper, språk og kjøreferdigheter. Pris for opptaksprøve er kr 300,- 

Årsaken til disse testene er at vi må være sikker på at eleven har gode nok kunnskaper om det å ferdes i trafikken og regelverk rundt dette, samt at eleven har gode nok kjøreferdigheter til å kunne behandle kjøretøyet på en trygg og sikker måte. Når det gjelder språk så anbefaler vi at eleven er på norsk nivå B1 (ihht. Europeisk rammeverk for språk). All opplæring foregår på norsk (pga.Trafikkopplæringsforskriftens § 29-1)

 

Yrkessjåfør

For å begynne på yrkessjåførutdannelse har Bil og Buss Trafikkskole krav om at eleven må være ferdig med førerkortopplæring kl D, kun førerprøve kan evt gjenstå. Dersom du ønsker å ta yrkessjåførutdannelse vil du bli kalt inn til en opptaksprøve, pris for dette er kr 1400,-  Yrkessjåførutdanningen varer ca 5 uker (man-fre 0800-1600), noe kveld/helge-arbeid må påberegnes. Max 10 % fravær for å få godkjent kurs. 

 

 

Betaling

All opplæring må betales på forskudd. Dersom opptaksprøven går bra, vil du få tilsendt faktura, denne må være betalt innen forfallsdato for at du skal få plass på kurs. Dersom faktura ikke er betalt til riktig tid vil du miste din plass på kurset.

Vi tilbyr finansiering/delbetaling via Svea finans, du søker direkte fra vår hjemmeside. 

Vi er godkjent i Statens lånekasse for utdanning, men her får du ikke støtte før du har begynt på yrkessjåførutdanningen. Det vil si at du må først betale for opplæringen, for deretter å kunne søke om støtte/tilbakebetaling fra Lånekassen når du starter på Yrkessjåførutdanning.

 

Flere nyheter

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo