Klasser

Bil og Buss Trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Kurspåmelding

Laster...

Priser klasse D

Kjøretime

Kjøretime

1 430 kr

Trinnvurdering trinn 2

1 450 kr

Trinnvurdering trinn 3

1 450 kr

Sikkerhetskurs på veg

8 240 kr

Sikkerhetskurs på veg 4 t utvidelse fra C1-D1

5 720 kr

Oppvarmingstime før førerprøve

1 430 kr

Førerprøve

Dersom du har førerkort klasse C1 - D1 - C fra før, er du fritatt for deler av opplæringen, ta kontakt for informasjon

3 700 kr

Kurs

Grunnkurs

1 850 kr

Ulykkesberedskap

3 500 kr

Pakke

Startpakke Buss

  • 1 x Grunnkurs
  • 16 x Kjøretime
  • 1 x Trinnvurdering trinn 2
  • 1 x Trinnvurdering trinn 3
  • 1 x Ulykkesberedskap
  • 1 x Sikkerhetskurs veg 4.2.1
  • 1 x Sikkerhetskurs på veg
  • 1 x Sikkerhetskurs veg 4.2.3
  • 1 x Oppvarmingstime før førerprøve
  • 1 x Førerprøve

1 undervisningstime = 45 min. For undervisning etter kl 1700 og i helger tilkommer kr 150,- pr påbegynte undervisningstime.

44 500 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av kjøretimer må skje senest kl 1200 siste virkedag før avtalte time. Obligatoriske timer og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager i forveien. Kurs må avbestilles senest 14 dager før kursstart. Ved for sen avbestilling blir timer/kurs belastet i sin helhet. All opplæring må betales på forskudd/ved påmelding. Pakketilbud/timer/kurs er gyldig 1 år fra kjøpsdato. Det er elevens ansvar å møte opp til avtalt time, eller avbestille innen rett tid. Bil og Buss Trafikkskole AS kan ikke ta ansvar for teknisk feil ved SMS-løsning, feil i tele-nett eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Dersom elev ikke når mål i læreplan iflg m/startpakke, må det kjøres flere timer ihht prisliste for å nå mål i læreplan. Gebyr Til Statens vegvesen v/teori -og førerprøve vil tilkomme. Fakturagebyr tilkommer. Elever med startpakke blir prioritert foran elever uten pakke.

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo