Klasser

Bil og Buss Trafikkskole

Vi tilbyr opplæring i følgende klasser


Priser klasse D

Kjøretime

Førerprøve

3 600 kr

Sikkerhetskurs på veg

7 900 kr

Trinnvurdering trinn 3

1 400 kr

Trinnvurdering trinn 2

1 400 kr

Kjøretime

1 400 kr

Kurs

Grunnkurs

1 700 kr

Ulykkesberedskap

3 400 kr

Pakke

Startpakke Buss

  • 1 x Grunnkurs
  • 16 x Kjøretime
  • 1 x Trinnvurdering trinn 2
  • 1 x Trinnvurdering trinn 3
  • 1 x Ulykkesberedskap
  • 1 x Sikkerhetskurs veg 4.2.1
  • 1 x Sikkerhetskurs på veg
  • 1 x Sikkerhetskurs veg 4.2.3
  • 1 x Oppvarmingstime før førerprøve
  • 1 x Førerprøve

43 200 kr

Informasjon om priser

Avbestilling av kjøretimer må skje senest kl 1200 siste virkedag før avtalte time. Obligatoriske timer og førerprøver må avbestilles senest 3 virkedager i forveien. Kurs må avbestilles senest en uke før kursstart. Ved for sen avbestilling blir timer/kurs belastet i sin helhet. All opplæring må betales på forskudd/ved påmelding. Pakketilbud/timer/kurs er gyldig 1 år fra kjøpsdato. Dersom elev ikke når mål i læreplan iflg m/startpakke, må det kjøres flere timer ihht prisliste for å nå mål i læreplan. Gebyr Til Statens vegvesen v/teori -og førerprøve vil tilkomme. Fakturagebyr kr 35,- pr faktura. Elever med startpakke blir prioritert foran elever uten pakke.

Kommende aktiviteter

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo