Informasjon

Informasjon

Førerkort kl C - D 

For å ta førerkort til lastebil er det krav om at eleven har førerkort klasse B og har fylt 21 år. For å ta førerkort til buss er det krav om at eleven har førerkort klasse B og har fylt 24 år. Det finnes unntak for bl.a. alderskravet dersom en tar førerkort i sammenheng med yrkessjåførutdannelse. Dette kan du lese mer om på www.vegvesen.no. Påmelding til kurs gjøres direkte fra vår nettside. Her får du full oversikt over kursstart og om det er ledige plasser. Dersom det ikke er oppført noen kurs, er det fordi neste kurs ikke er planlagt enda, men vi anbefaler at du følger med på nettsiden, straks neste kurs er planlagt blir det annonsert her. Førerkortopplæringen tar ca 6 uker (v/startpakke). Dersom du ønsker å ta førerkort til buss eller lastebil vil du bli kalt inn til en opptaksprøve/kjøretest. Prøven består av en kjøretur med bil, hvor vi kartlegger teoretiske kunnskaper, språk og kjøreferdigheter. Pris for opptaksprøve er kr 300,- 

Årsaken til disse testene er at vi må være sikker på at eleven har gode nok kunnskaper om det å ferdes i trafikken og regelverk rundt dette, samt at eleven har gode nok kjøreferdigheter til å kunne behandle kjøretøyet på en trygg og sikker måte. Når det gjelder språk så anbefaler vi at eleven er på norsk nivå B1 (ihht. Europeisk rammeverk for språk). All opplæring foregår på norsk (pga.Trafikkopplæringsforskriftens § 29-1)

 

Yrkessjåfør utdanning

Dersom du ønsker å jobbe som buss -eller lastebilsjåfør, må du ta yrkessjåførutdanning. For å begynne på yrkessjåførutdanning må du være ferdig med førerkortopplæring, kun førerprøve kan evt gjenstå. 

Dersom det er lenge siden du har tatt førerkortopplæring, eller du har tatt opplæring på en annen trafikkskole, men ønsker å ta yrkessjåførutdanning hos oss, må du være ferdig med all obligatorisk førerkortopplæring. Du vil da bli kalt inn til en opptaksprøve/kjøretest, dette p.g.a. krav i yrkessjåførutdanningens modul 5, pris for dette er kr 700,-. Yrkessjåførutdanningen varer ca 5 uker, ca 2 av disse ukene er nettbaserte studier via kursarrangør Lime Green, hvor du studerer hjemmefra. I nettstudiene er det innsendingsoppgaver som må bli bestått, før en kommer tilbake til skolen for å fullføre utdanningen (den første uken er du på skolen mandag - fredag kl 0800 - 1600, deretter ca 2 uker nettstudier, så tilbake på skolen for å fullføre utdanningen). I perioden på skolen kan du ha max 10 % fravær.

 

Betaling

All opplæring må betales på forskudd. Dersom opptaksprøven går bra, vil du få tilsendt faktura, denne må være betalt innen forfallsdato. Dersom faktura ikke er betalt til riktig tid vil du miste din plass på kurset.

 

Vi tilbyr finansiering/delbetaling via Svea finans, du søker direkte fra vår hjemmeside www.bilogbusstrafikkskole.no Her kan du søke om mellomfinansiering inntil du evt får støtte i Statens Lånekasse for utdanning. N.B! Du kan ikke søke før du har fått bekreftet kursplass! 

 

Vi er godkjent i Statens lånekasse for utdanning, men her får du ikke støtte før du har begynt på yrkessjåførutdanningen. Det vil si at du må først betale for førerkort opplæringen (startpakke), for deretter å kunne søke om støtte/tilbakebetaling fra Lånekassen når du starter på Yrkessjåførutdanning. Dersom du ønsker å søke støtte i Lånekassen må du ta fullstendig utdanning hos Bil og Buss Trafikkskole, dvs Startpakke + yrkessjåførutdanning. Om du allerede har førerkort klasse C eller D, så kan du kun søke om støtte til yrkessjåførutdanning. Du kan lese mer om dette på www.lanekassen.no

 

Ta kontakt

Medlem av:

Norges Trafikkskoleforbund-logo